Zawód nauczyciela nie jest ani lepszy, ani gorszy od innych. Jednak zawiera w sobie jakąś szczególną moc, społeczne przesłanie. Z tego powodu nazwiska nauczycieli zawsze figurowały na sporządzanych przez zaborcę i okupanta listach najsurowszych represji. Dzieło nauczyciela, chociaż tak ważne, jest niewidoczne i niewymierne. Oświatę, kulturę, trudno ubrać w cyferki, zobrazować, opisać. A pamięć o pracy nauczyciela szybko przemija…

Dlatego tak cenna jest inicjatywa Burmistrza Mroczy, Pana Leszka Klesińskiego, który postanowił upamiętnić wiek oświaty w dzisiejszej gminie Mrocza. (...)

„Wiek oświaty…” to zarys obrazu polskiej pracy oświatowej w okresie zaborów oraz po I wojnie światowej – już w wolnym kraju. Zawiera spis nazwisk nauczycieli, oparty na dokumentacji szkół, analizie zbiorów archiwalnych i czytelni regionalnych, stron internetowych, relacji świadków. Spis ten przez kilka tygodni był zamieszczony w Internecie – w celu uzupełnienia. Mimo to przepraszam wszystkich, których nazwiska nie pojawiły się na liście, bowiem w tej dziedzinie chyba niemożliwa jest rejestracja wszystkich nazwisk.

Temat spotkał się z żywym i życzliwym przyjęciem. Pragnę podziękować za pomoc wielu osobom, szczególnie Paniom Dyrektorkom Marii Jolancie Miler (SP im. Wojska Polskiego w Mroczy, Technikum Mundurowe w Mroczy), Danucie Radeckiej-Dubiel (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy), Violetcie Erdmann (SP im. A. Mickiewicza w Witosławiu), Pani Kierownik Zofii Woźniak (WTZ w Mroczy) oraz Pani Marii Nowackiej, Panom Ryszardowi Madziale, Henrykowi Kimberowi. Chcę także dodać, że tworząc ten obraz naszej oświaty – z przyczyn obiektywnych uproszczony i niepełny – czułem dumę, że jestem członkiem tak pięknej społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej.

Romuald Rosiński


parametry techniczne:

Format B5, 208 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Projekt/DTP: Pejzaż Wydawnictwo, 2019