Szanowni Państwo!

160 lat to znacząco długi okres dziejów. To czas życia kilku pokoleń, to czas, na którego przestrzeni zmieniają się w sposób zasadniczy narzędzia, którymi posługuje się ludność w procesie wytwórczym, a także relacje społeczne. A jednak nasi przodkowie potrafili wiele. Wymyślili między innymi sposób oświetlania, a później ogrzewania miast przy pomocy gazu wytwarzanego z węgla. Dziś to wspaniałe dziedzictwo chcemy i mamy obowiązek kontynuować przy pomocy narzędzi, które w międzyczasie geniusz ludzki stworzył i ulepszył. I temu służy niniejsza książka. Chcemy w niej pokazać ciągłość dziejów i tradycji wykorzystywania błękitnego paliwa przez człowieka w różny sposób i różnymi metodami. Także podkreślić, jak wiele trudu zadały sobie całe pokolenia gazowników i jak wiele im zawdzięczamy – tym, których z nami już nie ma i tym, którzy dziś w służbie tego paliwa pracują. Możemy być i jesteśmy z osiągnięć przedstawionych w niniejszej publikacji dumni. Praca poświęcona 160-leciu bydgoskiego gazownictwa składa się z dwóch części: poświęconej jego dziejom i dniu dzisiejszemu. Pierwsza z nich powstała na bazie wcześniejszych publikacji, spisanych wspomnień byłych pracowników i zapisków archiwalnych. Jej bardzo wartościowym dopełnieniem są archiwalne zdjęcia. Część druga prezentuje funkcjonowanie zakładu obecnie, prowadząc czytelnika – niczym klienta – przez wszystkie działy, od punktu obsługi klienta poczynając, jednocześnie prezentując w możliwie przystępny dla wszystkich sposób całościowy przegląd komórek organizacyjnych i tajników pracy współczesnych zakładów gazowniczych. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji, serdecznie i gorąco dziękuję. Dla nas – gazowników – to cenne świadectwo naszych dokonań. Dla osób spoza branży – mam nadzieję – ciekawa lektura przybliżająca tajniki naszej pracy. Dziś i przed laty. Zapraszam wszystkich do lektury.

Dyrektor Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Sebastian Latanowicz


Autor tekstu Krzysztof Błażejewski

format 22x28 cm, 160 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2020, Bydgoszcz

Wydano na zlecenie:

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy