Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca.

José Saramago

Drodzy Pracownicy,

Jubileusz wyzwala wątpliwości… Z jednej strony bowiem jest okazja do tego, żeby się cieszyć i go z dumą obchodzić, bo w minionych latach uzbierało się wiele ważnych zdarzeń, które pokazują, jak budowaliśmy tę naszą historię i jak się rozwijaliśmy. Z drugiej strony – zawsze takim podsumowaniom jubileuszowym towarzyszy niepokój, czy na pewno nie zapomnieliśmy w tych podsumowaniach żadnych rzeczy ważnych, czy nie pominęliśmy nikogo, kto wniósł duży wkład w ten rozwój. Pamięć ludzka bywa przecież ulotna. Do tego dochodzą emocje, no i, niestety, często powrót do danej chwili sprawia, że nie myślimy o tym, że kiedyś będziemy chcieli to komuś opowiadać, przekazywać szczegóły… (...)

Stanisław Drzewiecki

Prezes MWiK W BydgoszczYOprawa twarda/uszlachetniona, str. 120