O, Kosznajderio, bądź pozdrowiona,

Miła i droga mi ojczyzno,

Kraju, gdzie moja kołyska stała

I ojców było ognisko,

Gdzie w uchu zabrzmiał drogi

Głos mej rodzinnej mowy!

J. Behrendt, Pieśń Kosznajdera

(tłum. z jęz. niem. W. Trzeciakowski)

Niezadługo minie dekada od chwili ukazania się pierwszego wydania monografii Kosznajderii. Pierwsze w języku polskim i tak obszerne opracowanie przeszłości tej krainy – wciąż pozostającej, jak się okazuje – przysłowiową terra incognita, spotkało się ze sporym zainteresowaniem Czytelników, w tym potomków rodzin o korzeniach kosznajderskich z Polski i Niemiec. Skutkowało to szybkim wyczerpaniem nakładu. Książka została również przychylnie przyjęta przez środowiska opiniotwórcze, czego wyrazem było wyróżnienie jej na XV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2014 w kategorii „Opracowania naukowe i eseje”.

W tym celu, aby nadal upowszechniać wiedzę o tej historycznej, niemieckiej krainie wciśniętej przed laty między Pomorze Gdańskie a Krajnę, Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy w Chojnicach postanowiła dokonać wznowienia swego sztandarowego dzieła. W drugim wydaniu, w mniejszym lub większym stopniu, uległy rozbudowie rozdziały

I, IV, V i VI. Niektóre części pierwszego wydania, jak na przykład motto i posłowie, zostały przetłumaczone na język polski. W gruntowny sposób zweryfikowano tabele katastru fryderycjańskiego, konfrontując

je z oryginałem. Dokonano poza tym drobnych korekt w niektórych miejscach książki, usuwając między innymi kilka błędów rzeczowych. Dzieło zyskało też nową szatę graficzną. (...)

Wspomniana wyżej Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – kierowana przez Grażynę Werę-Malatyńską, konsekwentnie propagująca dzieje Kosznajderii, była organizatorem kolejnej konferencji w dniu

26 października 2012 roku w Chojnicach. Wygłoszono na niej sześć referatów, wydanych potem drukiem, wzbogacających dotychczasową wiedzę o kosznajderskiej przeszłości. Należy podkreślić, iż zorganizowanie tej konferencji zostało uznane w Chojnicach za „Dokonanie Roku 2012” w kategorii „Edukacja i nauka”. Sandry Brdy jeszcze w inny i oryginalny sposób popularyzują krainę położoną między Chojnicami a Tucholą, mianowicie organizując doroczne Kosznajderskie Rajdy Rowerowe.

(frag. wstępu Jerzy Szwankowski)


Wydawca

Wydanie II poprawione i poszerzone

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” w Chojnicach.

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Szwankowskiego.

Zespół autorski: dr Jerzy Sikora, gr Łukasz Trzciński

prof. dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. dr hab. Andrzej Groth

dr Jerzy Szwankowski, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

Recenzent dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW

PARAMETRY TECHNICZNE:

Projekt /DTP: Wydawnictwo Pejzaż

format 17x23 B5, 440 strony

oprawa twarda uszlachetniona

wydanie II, 2021 r.