Jednym z priorytetów działań władz i społeczeństwa II Rzeczpospolitej była odbudowa i rozwój gospodarki po ogromnych zniszczeniach z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Problematyka ta jest ważnym, lecz dość powierzchownie rozpoznanym aspektem dziejów. Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Wśród wielu gałęzi przemysłu, które wymagały wówczas nie tylko szybkiej odbudowy, ale i rozbudowy, była elektroenergetyka. Niski stopień elektryfikacji stanowił ogromną przeszkodę dla dalszego rozwoju kraju. Bez energii elektrycznej, już od schyłku

XIX w., niemożliwy był rozwój innych dziedzin gospodarki, jak choćby hutnictwa, górnictwa, przemysłu lekkiego, chemicznego itd. Brak prądu elektrycznego stanowił także ogromny problem

w rozwoju miast i ich nowoczesnej infrastruktury, w związku z czym już na początku lat 20. podjęto kroki w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Dostrzegając konieczność elektryfikacji kraju, odradzające się państwo polskie prawidłowo rozpoznało kierunki rozwoju unowocześniającego się świata

i podjęło właściwe kroki na drodze ku modernizacji Polski.

W zamyśle autorów, prezentowana publikacja ma na celu popularyzację problemów związanych

z elektryfikacją Pomorza w latach 1919–1939 w oparciu o archiwalia znajdujące się w zbiorach

Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przedstawiono w niej także proces tworzenia się miejscowego przemysłu energetycznego oraz ukazano rozwój techniczny – pionierskich w skali

kraju – elektrowni wodnych. Choć w regionie pomorskim istniał szereg zakładów energetycznych pochodzących z czasów rozbiorowych, rozlokowanych w poszczególnych miastach, główną rolę

w elektryfikacji odegrało tu jednak przedsiębiorstwo Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” SA w Toruniu. Wiodąca pozycja spółki wynikała z kilku ważnych czynników: w swojej strukturze konsolidowała ona główne elektrownie regionu (wodne w Gródku, Żurze i parową w Gdyni), posiadała własne warsztaty, laboratoria i fabrykę urządzeń elektrycznych oraz tworzyła regionalną sieć energetyczną. (fragment wstępu)


opracowanie i redakcja:

Piotr Falkowski, Bartłomiej Konopa

Wydawca: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

parametry techniczne:

120 stron, format A4

oprawa twarda uszlechetniona

Projekt i DTP: Pejzaż Wydawnictwo, 2021