Od autora

Tradycja upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych sięga w Szubinie czasów zaborów. Wtedy to władze pruskie naszego, wówczas powiatowego, miasteczka usytuowały na dzisiejszym placu Wolności pomnik poświęcony żołnierzom poległym w wojnie francusko-pruskiej. Pomnik został zmodernizowany przez Polaków w latach dwudziestych XX w. i poświęcony odzyskanej w 1919 r. niepodległości. Okres międzywojenny na naszym terenie zaowocował pomnikiem-mogiłą poświęconą powstańcom wielkopolskim w Szubinie. Po II wojnie światowej upamiętniano ofiary okupacji. Nasilenie tych działań nastąpiło w latach sześćdziesiątych. W tym okresie powstało wiele tablic i pomników nie tylko w Szubinie, ale i w Turze, Wąsoszu, Nowym Świecie, Królikowie. Po 1989 r. upamiętniano ofiary komunizmu, masowych wywózek czy duchownych, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. (...)

Nawiązujące do przeszłości działania środowiska lokalnego wpłynęły na kształt przewodnika, który nie ogranicza się do miejsc pamięci narodowej w tradycyjnym rozumieniu, a idzie krok dalej, ukazując zróżnicowanie naszej małej ojczyzny. Podejmowane inicjatywy dają obraz nie zawsze łatwej historii tego regionu. Ograniczona liczba stron wydawnictwa wymusiła wybór postaci i ukazała potrzebę stworzenia słownika osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, a także kolejnych przewodników szlakiem miejsc kultu czy innych interesujących obiektów i miejsc. W przewodniku zawarto wszystkie pozycje z Rejestru Miejsc Pamięci Narodowej miasta i gminy Szubin.

Oddając w Państwa ręce przewodnik, dziękuję wszystkim, którzy wykonali aktualne zdjęcia obiektów pokazanych

w przewodniku, a także tym, którzy przez lata dokumentowali lokalne wydarzenia. Przewodnik to nie tylko zdjęcia, to także krótkie informacje tekstowe wymagające badania źródeł i opracowań oraz życzliwości osób i instytucji, za którą serdecznie dziękuję.

Państwa praca i okazane wsparcie jest ważnym elementem projektu. Liczę, że ukazanie Państwa materiałów wraz z częścią gromadzonych od dziesięcioleci zasobów archiwalnych szubińskiego muzeum zainteresuje Czytelnika, skłaniając do refleksji i chęci odwiedzenia danego miejsca. Tym samym pamięć o tych, co odeszli na wieczną wartę, będzie trwała i spełni się obietnica dawana nad mogiłą bohatera: „Śpij, Ojczyzna o Tobie pamięta…”.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Kamila Czechowska, Szubin, 2017 r.

Autor tekstów, koncepcji, projektu: Kamila Czechowska

Wydawca:Muzeum Ziemi Szubińskiej im Zenona Erdmanna


Parametry techniczne: 120 stron, oprawa miękka uszlachetniona

Projekt i przygotowanie do druku:

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2017