Gdyby podczas ulicznej sondy zadać pytanie, czy słyszała pani, słyszał pan o harcerstwie, to zapewne większość respondentów udzieliłaby pozytywnej odpowiedzi. (...)

Harcerstwo to idea na wskroś polska, wręcz zatopiona w polskość. Uświadomienie sobie tego faktu leży u podstaw zrozumienia fenomenu tej idei, która przekształcona w ruch społeczny od przeszło 100 lat, wywiera kolosalny wpływ na zachowania i postawy minionych i współczesnych pokoleń Polaków. Wprawdzie od utworzonego przez Roberta Baden-Powella na początku XX wieku skautingu harcerstwo przejęło wiele celów, form i metod działania, to przecież poszło własną drogą. Od walki o utworzenie niepodległej Polski, po przygotowanie młodego pokolenia do służby Ojczyźnie i społeczeństwu. Miłość do Polski, wierność Bogu i służba bliźniemu, to elementarne zasady, które wyznaczały i wyznaczają kierunki działania harcerstwa. (...)

Od pamiętnego sierpniowego wieczoru w 1917 roku upłynęło 100 lat. To szmat czasu. Trudno dzisiaj, nam, ludziom ery komputerów i smartfonów, wyobrazić sobie tamte odległe czasy. Na pomoc śpieszy nam jeden z najwspanialszych wynalazków człowieka, dzięki któremu istnieje możliwość utrwalania obrazów wydarzeń, a przede wszystkim ludzi na tle ulotnego czasu. Tym wynalazkiem jest fotografia. Towarzyszyła ona skautingowi i harcerstwu przez cały miniony wiek przy wielu okazjach. Dzięki pasjonatom, którzy swoimi aparatami utrwalali ważne i mniej ważne wydarzenia, dysponujemy dzisiaj setkami fotografii będącymi kroniką harcerskich dziejów. To osobiste historie zatrzymanych w kadrze ludzi, którzy swoje życie, talenty i aktywność związali z bydgoskim harcerstwem. Każda fotografia, każde zdjęcie, wywołują wzruszenie i refleksje. Czyż nie jest to powód, a wręcz obowiązek, aby wydobyć je z zakurzonych albumów i szuflad i pokazać współczesnemu pokoleniu harcerzy?

Z często pożółkłych już fotografii spoglądają na nas przemijający czas, historia, a przede wszystkim twarze Druhen i Druhów minionych pokoleń. Czyż w tych radosnych i dumnych spojrzeniach nie odczytujemy skierowanego do naszego pokolenia przesłania: my swoje zrobiliśmy, teraz czas na was!

Przewracając kartę po karcie tego albumu, wyruszmy na stuletni szlak historii bydgoskiego harcerstwa. Niech przemówi do nas przeszłość, która jest fundamentem współczesności oraz przyszłości.

Fragmet z wstępu hm. Janusz Pruski

Zespół redakcyjny:

hm. Piotr Grądziel (ZHR, redaktor naczelny)

hm. Michał Butkiewicz (ZHR)

hm. Piotr Nawrocki (ZHP)

pwd. Robert Sawicki (ZHR)

Konsultacja historyczna –hm. Marian Miszczuk

Konsultacja w sprawie odznak harcerskich – hm. Tomasz Sikorski


Parametry techniczne:

288 stron, format a4, oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawca - Wydawnictwo Pejzaż 2018, Bydgoszcz

Album do nabycia: wydawnictwa@kujawy.zhr.pl