TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE

„Najstarsza uczelnia techniczna regionu...” to brzmi dumnie!

Jednak źródła prawdziwej dumy, radości i satysfakcji Społeczności „Mechanika” nie leżą we wzniosłych słowach. Prestiż Szkoły, jej najwyższe standardy, wspaniałe osiągnięcia i liczne sukcesy stały się udziałem codziennej, oddanej pracy znakomitych Nauczycieli i odpowiedzialnej, zaangażowanej postawy Uczniów. (...)Następni Uczniowie podejmują naukę na nowoczesnych, praktycznych kierunkach. Szkolne zaplecze techniczne i infrastrukturalne stwarza im jak najlepsze warunki – by rozwijać pasje i zaspokajać najwyższe zawodowe ambicje.Niech ta pamiątkowa publikacja – opisująca najważniejsze momenty bogatej historii „Mechanika” – będzie dla każdego z Czytelników źródłem refleksji – o znaczeniu edukacyjnych tradycji, wartości pedagogicznych ambicji i prestiżu solidnego, technicznego wykształcenia.

z wstępu - Rafał Bruski


Parametry techniczne: format 22 x 22 cm,

tłumaczony na j. angielski, 132 strony

Oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2015, Bydgoszcz.