Tytułem wstępu

W tym wyjątkowym roku, kiedy obchodzimy 10 lat Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku świętuje 170 rocznicę powstania. To właśnie w marcu 1853 roku rozpoczęto budowę zakładu, którego głównym celem miała być produkcja gazu na potrzeby długo oczekiwanego oświetlenia ulic, a już w grudniu tego samego roku rozpoczęto jego produkcję. Gaz był transportowany rurami do latarni, które oświetliły ulice energicznie rozwijającego się miasta. Na przestrzeni tych 170 lat w gazownictwie dokonały się olbrzymie zmiany. Zmienił się rodzaj gazu i kierunki jego zagospodarowania. Kiedy gaz świetlny na dobre wpisał się w krajobraz naszych ulic oraz domów, zaczął być z powodzeniem stosowany do celów komunalno-bytowych. W następnych latach gaz węglowy w czystej postaci lub mieszany z innymi gazami, i wtedy nazywany gazem miejskim, znalazł zastosowanie w ogrzewnictwie oraz technologii. A pod koniec XX wieku gaz miejski został wyparty przez gaz ziemny, uznawany za nowoczesne i ekologiczne paliwo, mające wszechstronne zastosowanie. Zmianom uległ też sposób rozprowadzania gazu. Dawne lokalne wytwórnie gazu węglowego zostały zastąpione rozbudowanym systemem rozprowadzającym gaz ziemny. Pojawiają się rozwiązania z zastosowaniem stacji LNG oraz CNG. Gaz od początków XIX wieku kojarzony był z nową jakością życia, jego znaczenie rosło, a gaz ziemny został uznany za paliwo XXI wieku.

Tym bardziej jesteśmy dumni, że możemy być cząstką tej gazowniczej historii.

To, co najważniejsze

Wszystko, co zapisano na kartach historycznej części tego jubileuszowego albumu, mogło

się wydarzyć dzięki sile oraz determinacji kolejnych pokoleń gazowników. Chciałam podkreślić, że nasz Oddział budowali i tworzyli zawsze niesamowici ludzie, pełni pasji i wyobraźni. Tak jest do dzisiaj. Jako jeden z oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa realizujemy postawione przed nami cele, szczególny nacisk stawiając na rozwój sieci gazowej i budowę nowych przyłączeń. Nie zapominamy o inwestycjach modernizacyjnych, które zapewniają niezawodność infrastruktury i poprawiają bezpieczeństwo dystrybucji gazu. Wiedząc, że podstawą funkcjonowania każdej firmy jest Klient, staramy się odczytać i zrozumieć potrzeby naszych Klientów oraz budować pozytywne relacje. To wszystko z sukcesem realizujemy niewielkim zespołem, co stanowi potwierdzenie moich słów

o profesjonalizmie i fachowości kadry. Gotowość do realizowania najtrudniejszych zadań i uparte dążenie do celu sprawia, że jesteśmy niepowtarzalną załogą. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i odwadze zapiszemy kolejne karty historii gazownictwa na pomorzu, bo jestem przekonana, że mimo wyzwań, które czekają naszą branżę, mamy przyszłość. Zachęcam wszystkich do odkrycia bardzo interesującej historii gazownictwa na pomorzu

oraz zapoznania z wyjątkowymi ludźmi, którzy obecnie kontynuują i rozwijają dzieło poprzedników.

– Sylwia Surowiec, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku

Autor tekstu historycznego Tomasz Izajasz


format 22x28 cm, 176 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2023, Bydgoszcz

Wydano na zlecenie: Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku