W służbie kościołowi Album wydany z okazji 20-lecia parafialnego oddziału akcji katolickiej PRZY PARAFII ŚW. WITA W SŁUPACH i 40-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Leszka Krolla

(...) W życiu chrześcijanina parafia jest miejscem działalności apostolskiej, dostarcza wyraźnego przykładu wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelką występującą w niej aktywność ludzką, stanowi ojczyznę dla stowarzyszeń związaną z parafią i jej duszpasterzem.Zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla członków tego stowarzyszenia jest uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego, oddziaływanie na bliskie środowisko. Członkowie Akcji Katolickiej swoim działaniem kultywują tradycję i historię, włączają mieszkańców środowisk lokalnych do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. (...) Szczególne wyrazy wdzięczności w imieniu wszystkich członków POAK wyrażam naszemu asystentowi ks. kan. Leszkowi Krollowi za zaangażowanie w głęboką realizację programu formacyjnego i przewodnictwo duchowe naszemu stowarzyszeniu. Mam nadzieję, że album będzie najlepszym prezentem z okazji 40-lecia kapłaństwa, 20-lecia prowadzenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wita w Słupach i 25-lecia posługi w parafii św. Wita w Słupach. Pragnę podziękować za zrozumienie dla wszystkich podejmowanych inicjatyw, poprzez które możemy realizować nasze powołanie osób świeckich, działając dla dobra parafii, Kościoła i naszej małej ojczyzny.

– Marlena Posadzy


Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

przy parafii św. Wita w Słupach

parametry techniczne:

Format A4, 128 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Projekt/DTP: Pejzaż Wydawnictwo, 2020