Myśl wydania drukiem zapisków wojennych Józefa Kręckiego narodziła się zupełnie niespodziewanie, w trakcie przygotowywania materiałów do kolejnej wystawy archiwalnych fotografii i dokumentów, obrazujących życie mieszkańców sołectwa i parafii Raciąż. Natknęliśmy się wtedy na wspomniane zapiski, które postanowiliśmy upublicznić w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Nie jest to co prawda obszerna relacja z przeżyć na frontach II wojny światowej, lecz skromne, wręcz kronikarskie notatki w zeszyciku o niewielkich wymiarach 84 × 137 mm, pisane odręcznie ołówkiem. Według naszych intencji, przygotowana publikacja ma za zadanie obrazować skomplikowaną sytuację życiową młodego człowieka na obszarach wcielonych w 1939 r. do Rzeszy Niemieckiej, poddanego bezwzględnemu naciskowi germanizacyjnemu i zmuszonego do podejmowania rozstrzygających decyzji co do własnego losu. Z drugiej strony jest to dowód na to, jak kręte były drogi Polaków z Pomorza do wolnej Ojczyzny: zrzucili przecież obcy mundur niemiecki, by wdziać aliancki i bić się na szlaku wiodącym do rodzinnej ziemi od Zachodu – nie dane było im jednak jej osiągnąć. Część złożyła w ofierze swoje młode życie, jak autor zapisków – Józef Kręcki z Raciąża.

Należy im się nasza pamięć!

Irena Szwankowska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Raciąż

Opracowanie i komentarze - Jerzy Szwankowski

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż


Parametry techniczne: format B5

oprawa miękka uszlachetniona

Projekt/DTP: Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2018